അതിഥിയും ആതിഥേയനും

​കൈത്താക്കാലം ഒന്നാം ഞായർ –  ( ലൂക്കാ 14, 7-14 ) ബസ്സിലും ട്രയിനിലും മുതൽ കുർബാനസ്വീകരണത്തിനു വരെ ഞാൻ മുമ്പേ ഞാൻ മുമ്പേ എന്ന ഭാവത്തിൽ ഓരോരുത്തരും മത്സരിക്കുന്നത് സ്ഥിരം  കാഴ്ചയാണ്. മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങി മാനേജ്മെൻ്റ്… Read more “അതിഥിയും ആതിഥേയനും”

ഈസ്റ്റര്‍ തീയതി

മാര്‍ച്ച് 21 നു ശേഷമുള്ള പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രന്‍ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഞായറാഴ്ച്ചഎന്ന് നിഖ്യാ സൂനഹദോസില്‍ എടുത്ത തീരുമാനം.1. മാര്‍ച്ച് – വസന്തകാലമാണ്. ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനം വസന്തകാലത്താണെന്നത് സഭാപിതാക്കന്‍മാര്‍ ഉദ്ഘോഷിച്ചിരുന്ന സംഗതിയാണ്. പ്രാപഞ്ചികവസന്തവും ആത്മീയവസന്തവും ഒന്നു ചേരുന്നു.2. മാര്‍ച്ച് 21… Read more “ഈസ്റ്റര്‍ തീയതി”

നാല്പതാം വെള്ളി

നാല്പതാം വെള്ളി ആചരണം കേരളസഭയില്‍ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആചരണമാണ്. (കാരണം ലത്തീന്‍ സഭയ്ക്ക് വിഭൂതി ബുധന്‍ മുതല്‍ എണ്ണിയാല്‍ നാല്പതാം വെള്ളി കിട്ടില്ല). ഉദയംപേരൂര്‍ സൂനഹദോസിനു മുമ്പ് ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും നിലനിന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് ലത്തീന്‍ മിഷണറിമാരുടെ പ്രോത്സാഹനത്തില്‍… Read more “നാല്പതാം വെള്ളി”